Wychodzimy Ci naprzeciw ….zajmujemy się procesem STERYLIZACJI NARZĘDZI W AUTOKLAWIE dla Twojej działalności.


Posiadamy fachową wiedzę i doświadczenie w przygotowywaniu sterylnych narzędzi.

Jeśli prowadzisz działalność związaną ze świadczeniem usług kosmetycznych, fryzjerskich, tatoo itp.,jesteś zobligowana/y prawem do wdrożenia i stosowania wielu procedur sanitarnych.


Podstawą jest bezpieczne wykonywanie zabiegów, w trakcie których zachodzi możliwość naruszenia ciągłości tkanek. Musisz zadbać o właściwy poziom czystości narzędzi wykorzystywanych podczas zabiegu. Dbaj o wysoki poziom higieny i nie pamiętaj jak ważna dla zdrowia Klientów jest regularna sterylizacja narzędzi. W Lublinie czynność tę możesz wykonać w naszym studio.


WSZYSTKIE narzędzia wielokrotnego użycia, które mogą naruszyć ciągłość tkanek, muszą być poddane procesowi dekontaminacji przed ponownym użyciem. Poprzez proces dekontaminacji rozumiemy: mycie, dezynfekcję oraz STERYLIZACJE NARZEDZI W AUTOKLAWIE


UWAGA!!!

Niewskazane formy sterylizacji:

„Sterylizacja” promieniami uv lub w sterylizatorze kulkowym nie spełnia norm sterylizacji.Promienie uv rozprzestrzeniają się tylko w linii prostej w „cieniach” mogą przeżyć drobnoustroje.W sterylizatorach kulkowych są podgrzewane szklane kulki,zatem tylko część narzedzia, które przylega do kulek ulega działaniu temperatury!!!


Zagrożenia wynikające z użytkowania niesterylnych narzędzi mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno dla osoby zarażonej jak i podejrzanej o zarażenie. Zaostrzające się przepisy mają na celu ograniczenie zachorowań wywoływanych przez zakażenia związane z naruszaniem ciągłości tkanek.Chodzi tu głównie o takie choroby jak zapalenie wątroby typu B i C oraz HIV.


Pamiętaj!!!

Koszty związane z korzystania ze sterylizacji w autoklawie, nijak się mają do kosztów ponoszonych w procesach sądowych wnoszonych przez zakażonych klientów. Argumentacja w postaci dokumentacji odbytych sterylizacji jest najlepszym sprzymierzeńcem.


Profesjonalna sterylizacja narzędzi w Lublinie – zapraszamy!


Wszelkie zapytania proszę kierować drogą mailową lub telefonicznie

Zapraszam do współpracy

J.Pawłowska