Cena:

950zł – szkolenie indywidualne

800zł – szkolenie grupowe max. 4 osoby

Czas trwania: 6-8h

 

Program szkolenia:

  1. Rodzaje rogowaceń oraz ich rozpoznanie: modzel, odcisk, brodawka
  2. Techniki pracy na odciskach i modzelach oraz sposoby ich usuwania
  3. Sposoby usuwania brodawek
  4. Pokaz i ćwiczenia praktyczne

Po tym szkoleniu kursant otrzymuje 1 certyfikat.